Svirajmo gitaru!

UZMI NOTE

Notni zapisi gravirani na Brajevom pismu

Besplatna štampa notnih zapisa na Brajevom pismu svih kompozicija obrađenih na ovom sajtu omogućena je korisnicima sajta sa teritorija Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, na osnovu sporazuma o saradnji na realizaciji projekta "Muziku u sva srca" koje je Crnogorski gitaristički centar potpisao sa školama i savezima slijepih pomenutih država. Uskoro se očekuje početak ovakve saradnje i sa Savezom slijepih Hrvatske.

Notni zapisi  mogu se dobiti od sljedećih škola ili saveza slijepih u vašoj sredini:

Crna Gora:

     - Savez slijepih Crne Gore, www.ss-cg.org  telefoni: +382 20 66-53-68; +382 20 66-53-77, savezslijepihcg@gmail.com; ss-cg@t-com.me

     - JU Umjetnička škola za muziku i balet "Vasa Pavić" - Podgorica, www.vasapavic.me telefon: +382 20 231 853, contact@vasapavic.me

Bosna i Hercegovina:

     - JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, www.czsd.edu.ba, telefoni: +387 33 460 745  +387 33 473 019 centarczsd@gmail.com,

     - Savez slijepih Republike Srpske, telefon: +387 51 324 820/821 ssrs@blic.net, www.ssrs.org.rs

Srbija:

     - Savez slepih Vojvodine, Biblioteka za slepe “Mr Omer Marinkov”
21000 Novi Sad
Svetozara Miletića 28
Tel: 021 6612 198
e-mail: ssvposta@gmail. com. and redakcijassv@gmail.com
www.ssv.org.rs

Preuzmite note na Brajevom pismu

Možete preuzeti besplatnu verziju kompletnog paketa nota na Brajevom pismu u .brf fajlu ako imate pristup čitaču ekrana, Brajevom štampaču ili uslugama graviranja.

Preuzmite Braj fajl dio 1 (8KB) 

Preuzmite Braj fajl dio 2 (8KB)

Preuzmite PDF 

Možete preuzeti besplatnu verziju kompletnog paketa nota u .pdf fajlu. 

Preuzmite PDF (1MB)